Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer framgång.
Ordspråksboken 16:3