Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
Predikaren 12:13