Gud, fräls mig genom ditt namn, skaffa mig rätt genom din makt. Gud, hör min bön, lyssna till orden från min mun.
Psaltaren 54:3-4