Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig.
Psaltaren 144:1-2