Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.
Hebreerbrevet 12:14