Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.
Psaltaren 40:9