HERREN är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad de gudfruktiga begär, han hör deras rop och frälser dem.
Psaltaren 145:18-19