Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare."
Matteus 4:19