HERRENS fruktan fostrar till vishet, och ödmjukhet föregår ära.
Ordspråksboken 15:33