HERREN är min del, det säger mig min själ, därför står mitt hopp till honom.
Klagovisorna 3:24