Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.
Matteus 5:48