Vi tänker, o Gud , på din nåd, när vi är i ditt tempel. Såsom ditt namn, o Gud, når också ditt lov intill jordens ändar, din högra hand är full av rättfärdighet.
Psaltaren 48:10-11