God är HERREN, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom.
Nahum 1:7