Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.
Matteus 5:8