Vishetens vägar är ljuvliga, alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den, de som håller fast vid den må prisas lyckliga.
Ordspråksboken 3:17-18