HERREN är fjärran från de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han.
Ordspråksboken 15:29