Se, över bergen kommer han som frambär gott budskap, han som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda, infria dina löften. Ty den onde skall inte mer dra fram genom dig, han är helt tillintetgjord.
Nahum 1:15