Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. Han lät manna regna över dem till föda, säd från himlen gav han dem. Änglabröd fick människorna äta, han gav dem all den mat de behövde.
Psaltaren 78:23-25